diensten

adoptie nieuwe technologie

Veel organisaties zetten bij de invoering van flexibel werken ook nieuwe ICT-middelen in. Hoe ga je hier als medewerker mee om, op welke manier vormt de nieuwe technologie aan verrijking van je werk en wat zijn de valkuilen. We leren je hoe vergaderen op afstand in zijn werk gaat, maar ook hoe je van elkaars bezigheden op de hoogte blijft, wanneer je elkaar niet elke dag ziet.

Meer informatie

slim werken en organiseren

Een andere werkplek en nieuwe ICT-middelen vormen vaak het begin van flexibel werken. work21 gaat uit van de kracht van mensen, daarom ontwikkelden wij een integrale aanpak waarmee we de verbinding leggen tussen mens, organisatie, technologie en gebouw. Werkscenario’s vormen de basis om slim te werken en organiseren.

Meer informatie

leiderschap

Leiderschap in een organisatie na de introductie van flexibel werken vraagt om een andere begeleiding van teams. Medewerkers zitten vaker op afstand, collega’s zien elkaar minder. Wat betekent dit voor de manier van leidinggeven, hoe zorg je voor samenhang en een klimaat waarin je open en eerlijk met elkaar kunt communiceren. Hoe ontwikkel je persoonlijk leiderschap bij elke medewerker?

Meer informatie