diensten

adoptie nieuwe technologie

Veel organisaties zetten bij de invoering van Anders Werken ook nieuwe ICT-middelen in. Hoe ga je hier als medewerker mee om, op welke manier vormt de nieuwe technologie aan verrijking van je werk en wat zijn de valkuilen. We leren je hoe vergaderen op afstand in zijn werk gaat, maar ook hoe je van elkaars bezigheden op de hoogte blijft, wanneer je elkaar niet elke dag ziet.

Meer informatie

slim werken en organiseren

Een andere werkplek en nieuwe ICT-middelen vormen vaak het begin van Anders Werken. work21 gaat uit van de kracht van mensen, daarom ontwikkelden wij een integrale aanpak waarmee we de verbinding leggen tussen mens, organisatie, technologie en gebouw. Werkscenario’s vormen de basis om slim te werken en organiseren.

Meer informatie

leiderschap

Leiderschap in een organisatie na de introductie van Anders Werken vraagt om een andere begeleiding van teams. Medewerkers zitten vaker op afstand, collega’s zien elkaar minder. Wat betekent dit voor de manier van leidinggeven, hoe zorg je voor samenhang en een klimaat waarin je open en eerlijk met elkaar kunt communiceren.

Meer informatie

vitale teams

Anders Werken levert organisaties veel op, maar vraagt ook om op een ander contact met medewerkers. Vaak is ondersteuning nodig om mensen te leren geconcentreerd te werken in open ruimtes, steeds hun spullen te verplaatsen en het vinden van een werkplek. Vitaal blijven met een goed energieniveau is het gevolg van de juiste combinatie van een aantal essentiële aspecten.

Meer informatie

adaptieve organisatie

Een nieuwe, adaptieve, organisatie die snel kan inspelen op klantvragen. Een organisatie waarin mensen grotendeels autonoom zijn en aan de rand van de organisatie in nauw contact staan met de klanten. Waar diezelfde mensen de middelen en vaardigheden hebben om snel beslissingen te kunnen maken. Waarin mensen worden gecoacht in hun werk in plaats van geleid door hun manager. Waarin mensen zelf hun team kunnen samenstellen naargelang de behoeften van de buitenwereld. Een dergelijke organisatie noemen wij een adaptieve organisatie.

Meer informatie