leiderschap

Flexibel Werken houdt vaak in dat niet alle medewerkers (zichtbaar) op kantoor werken. Voor veel leidinggevenden is deze situatie nieuw. Hoe tonen zij leiderschap en welke gevolgen heeft dit voor de manier waarop zij leiding geven? Maar leiderschap gaat niet alleen over leidinggeven, maar ook om persoonlijk leiderschap.

Persoonlijk leiderschap van mederwerkers draagt bij aan een organisatie waarin mensen grotendeels autonoom zijn en aan de rand van de organisatie in nauw contact staan met de klanten. Waar diezelfde mensen de middelen en vaardigheden hebben om snel beslissingen te kunnen maken. Waarin mensen worden gecoacht in hun werk in plaats van geleid door hun manager. Waarin mensen zelf hun team kunnen samenstellen naargelang de behoeften van de buitenwereld. Een dergelijke organisatie noemen wij een adaptieve organisatie.

Wil je persoonlijk contact? Mail of bel ons

1

persoonlijk leiderschap

Een gemiddeld persoon krijgt tegenwoordig op één dag meer informatie te verwerken dan mensen in de middeleeuwen in hun hele leven. Dit vraagt veel van je zelfredzaamheid, pro-activiteit en de mate waarin je werk efficient en effectief kunt doen. Daarnaast werken veel mensen aan hun persoonlijke ontwikkeling, ze sporten en doen hun best zo gezond mogelijk te leven.

Flexibel Werken doet daar vaak nog een schepje bovenop. Geconcentreerd werken in open ruimtes, het meenemen van je spullen van het ene bureau naar het andere, en het steeds opnieuw vinden van een (geschikte) werkplek zijn zaken die wij vaak horen. Dit geeft vaak extra stress en vraagt energie! Hoe blijf je nu vitaal? Een goed energieniveau is voor ons onderdeel van vitaal zijn en het gevolg van een juiste combinatie van een aantal essentiële aspecten. work21 helpt organisaties om medewerkers hiervan bewust keuzes te maken en zorgt daardoor voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

2

leidinggeven op maat

Ook wel situationeel leiderschap genoemd. Hoe ga je om met individuele verschillen tussen medewerkers en welke afspraken maak je met elkaar. Niet iedereen is hetzelfde en heeft op dezelfde manier sturing nodig. Welke afspraken maak je met individuele medewerkers. Ook het samenwerken in teams komt aan bod. Hoe stuur je op samenhang, hoe zorg je voor verbinding en wat is de rol van de leidinggevende hierin.

Flexibel Werken vraagt een andere manier van leidinggeven, waarbij horizontale sturing heel belangrijk is. Onderwerpen die aan bod komen zijn: loslaten, vertrouwen, geven/ontvangen, verbinding, coachend leiderschap, eigenaarschap, afspraken maken met elkaar (binnen het team), feedback en leerklimaat ontwikkelen, openlijk werken, kwetsbaar durven opstellen, sturing op output.

Om organisaties hierbij te helpen hanteert work21 het 5R model (richting, ruimte, resultaat, rekenschap en relatie) gekoppeld aan de principes van Management Drives.

3

vitale teams

Organisaties moeten zich continu kunnen aanpassen aan de continu veranderende omstandigheden, om snel en slagvaardig te kunnen reageren op ontwikkelingen in hun markt en technologie. Dit vraagt van organisaties een transitie naar een andere manier van werken en organiseren. Om als organisatie hierin te kunnen laten meebewegen, ben je op zoek naar vitale teams.

4

trainingen en workshops

work21 is geen trainingsbureau of leverancier van standaard leermodules. Wij begeleiden organisaties tijdens veranderingen, dit doen we door middel van adviseren, trainen, coachen en realiseren van programma’s. Wij geloven dat een training of workshop over leiderschap altijd moet gaan over het werk dat gedaan moet worden en dat is voor elke organisatie anders. Workshops en materiaal moeten daarop aansluiten en dus gevarieerd van aanbod zijn.
Tijdens onze workshops en trainingen zorgen we voor begrip en begeleiden we de gedragsverandering noodzakelijk om de nieuwe manier van werken onderdeel te maken van de vaste routine van medewerkers. Lees meer over ons aanbod op onze academy pagina.

Case

Gemeente Deventer

Klik hier om de case te bekijken.
Klik hier om de case in te klappen.

work21 hielp de Gemeente Deventer naar een nieuwe manier van werken door middel van trainingen en workshops.

aanpak

work21 begeleidde diverse teams en hun leidinggevenden rondom thema’s als:

  • leidinggeven aan een leeg kantoor
  • resultaatgericht leiderschap: sturen op output
  • leidinggeven aan de medewerker van de toekomst
  • resultaatgericht je werk organiseren
  • werk & privé in balans & vitaliteit
  • leefregels en werkafspraken maken

probleemstelling

De Gemeente Deventer verhuisde in januari 2016 naar een nieuw stadhuiskwartier, dat volledig is ingericht volgens het concept van Het Nieuwe Werken. De Gemeente Deventer noemt dit: Plaats en Tijd Onafhankelijk (PTO) werken. Hierbij riep de gemeente de hulp in van work21.

conclusie

In 2016 wordt het PTO voorgezet onder het programma Digitaal Samenwerken. Aangezien de Gemeente Deventer nieuwe digitale middelen zal implementeren en deze ook integraal wil aanpakken om de nieuwe werkstijl te bevorderen. work21 zal hier verder in ondersteunen.

Gerelateerde blogposts

Summerschool digital workspace 2016

aan de slag met Emma at work21

Ons persoonlijk leren kennen of volgen? work21 heeft op dit moment dertien vaste medewerkers.
Wij werken regelmatig samen met partners wanneer wij je op deze manier beter van dienst kunnen zijn. Maak kennis met ons team, lees ons blog, of volg ons op LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram.
Maak je liever persoonlijk kennis? Koffie, thee of water met ons drinken kan natuurlijk ook!

organisaties waar wij voor werken

adoptie van nieuwe technologie
begeleiding naar slim werken en organiseren
adoptie van Microsoft producten
programmamanagement Office365
begeleiding naar slim werken en organiseren
adoptie van Office365
slim samenwerken met digitale middelen
transitie naar de digitale rechtspraak
slim samenwerken met digitale middelen
programma opzet en uitvoering digituinen