adoptie

Vier onmisbare zaken voor adoptie van uw social business omgeving

Na de implementatie van een nieuw platform voor effectiever kennisdelen en samenwerken, zijn het de mensen in uw organisatie die het moeten gaan gebruiken. Hoe zorgt u ervoor dat het geen IT-feestje blijft, maar ook gaat leven bij uw medewerkers? Aan welke zaken moet u zeker denken om ervoor te zorgen dat medewerkers het platform als onderdeel van hun dagelijkse werk gaan zien? Dit artikel informeert over vier onmisbare zaken voor het creëren van draagvlak in uw organisatie met als doel adoptie van een nieuwe manier van werken door uw medewerkers.

I: training

Training, een aloude vorm om mensen vaardigheden bij te brengen. Het maakt het mogelijk dat mensen het gewenste gedrag in ieder geval kúnnen laten zien. Training ansich, met als doel te leren waar de knoppen zitten, is en blijft in basis dé manier om mensen te leren werken met kennisdelen en samenwerken op het nieuwe platform.

U kunt echter meer uit zo’n training halen. Grijp het momentum aan om ook aan de houding van mensen te werken. Laat ze zelf ervaren wat een nieuw social business kan betekenen voor hun werk en persoonlijke ontwikkeling, daarmee krijgen ze een antwoord op ‘what’s in it for me’, cruciaal om mensen in beweging te laten komen. Naast het overbrengen van de achterliggende visie, de bedoeling en het voordeel voor medewerkers en de organisatie (waarom en wat), komt in de training vooral het ‘hoe’ aan de orde. U beantwoordt hiermee de nog steeds levende vraag onder medewerkers: “Goed verhaal, maar hoe doe ik dat dan?”.

Andere varianten van training zijn bijvoorbeeld inloopsessies, workshops of verdiepingssessies. Met inloopsessies laat u het leermoment en de leerbehoefte meer aan de medewerker zelf over. De medewerker bepaalt, uiteraard binnen een vooraf gecommuniceerde periode, wanneer hij/zij de sessie bijwoont en hoe lang. Er is geen strak programma en veel ruimte voor het stellen van specifieke vragen die klassikaal of individueel behandeld kunnen worden. De verantwoordelijkheid ligt hier meer bij de medewerker zelf en is een middel dat goed past bij het olievlek-principe.

Een workshop kent wel een vast moment en een programma. De nadruk ligt hier meer op het zelf ontdekken, in bijvoorbeeld subgroepen, aan de hand van bepaalde thema’s.

Zien (en doen!) is geloven

Welke vorm u ook kiest, biedt altijd een leermoment aan waarop medewerkers de mogelijkheid krijgen zich de nieuwe manier van werken (begeleid) eigen te maken. Zien (en doen!) is geloven.