adaptieve organisatie

Het nieuwe werken (HNW), flexibel werken, activiteitgericht werken, tijd en plaats onafhankelijk werken (TPAW), netwerkorganisatie, digital workspace (DWS). Dit zijn allemaal nieuwe organisatieconcepten die zijn bedacht omdat de 20ste-eeuwse organisatie niet meer voldoet aan de 21ste-eeuwse omstandigheden. In de 21ste eeuw heb je een ander type organisatie nodig.

Een nieuwe, adaptieve, organisatie die snel kan inspelen op klantvragen. Een organisatie waarin mensen grotendeels autonoom zijn en aan de rand van de organisatie in nauw contact staan met de klanten. Waar diezelfde mensen de middelen en vaardigheden hebben om snel beslissingen te kunnen maken. Waarin mensen worden gecoacht in hun werk in plaats van geleid door hun manager. Waarin mensen zelf hun team kunnen samenstellen naargelang de behoeften van de buitenwereld. Een dergelijke organisatie noemen wij een adaptieve organisatie.

Maar hoe transformeer je een 20ste-eeuws bedrijf nu naar een 21ste-eeuws bedrijf, een adaptieve organisatie?

Diagnose

Op basis van diverse diagnosetools, op organisatieniveau, managementniveau en medewerkersniveau, kunnen we inventariseren hoe ver een organisatie is op de route naar een adaptieve organisatie. Deze diagnosetools zijn gebaseerd op het Digital Workplace model van Jane McConnell en op basis van onze eigen ervaringen en werkscenario’s. Organisaties worden getoetst op mindset (cultuurwaarden), capabilities (vaardigheden) en enablers (middelen).

De uitkomsten van deze onderzoeken maken duidelijk op welke vlakken nog aanpassingen nodig zijn om verdere stappen te zetten naar een nieuwe adaptieve organisatie, een 21ste-eeuwse vorm van organiseren.

 

 

Plan van aanpak

Op basis van de diagnoseontwerpen voor onze opdrachtgevers ontwikkelen we een plan van aanpak waarin we in gezamenlijkheid met klanten de projecten en de veranderplateaus definiëren.

Procesbegeleiding

Een transitie naar een ander type organisatie is geen vastomlijnde route. In de route naar een andere manier van organiseren kom je onderweg allerlei verrassingen tegen. work21 begeleidt deze transformatie met harde aspecten (programma- en projectmanagement) en met zachte aspecten (conflicthantering, coaching, risico en issue management).

Case

activiteitgericht werken bij de vakbond

Klik hier om de case te bekijken.
Klik hier om de case in te klappen.

De vakbond is in beweging. Want de arbeidsmarkt is in beweging. De vaste werkgever-werknemer verhouding komt steeds meer onder druk te staan. Dit betekent voor de vakbond een zoektocht naar een andere toegevoegde waarde. Een toegevoegde waarde waarin de vakbond zijn enorme netwerk en expertise op het gebied van arbeidsvoorwaarden inzet. Digitale middelen en social media zijn daarin onmisbaar.

aanpak

De rollen die work21 vervulde in dit programma waren tweeledig:

Enerzijds per team ondersteuning door verschillende work21 consultants in de omslag naar het activiteitgericht werken. Dit deden we met behulp van op maat gemaakte workshops in gedragsverandering en ICT-
vaardigheden (Windows, MS-Office en SharePoint Online, Skype, Yammer, OneNote).

Anderzijds het programma-
management waarin de programmamanager het bestuur, de teamleiders en projectleiders
coachte in hun veranderrol, acties van
ICT aanstuurde en de planning en budgetten bewaakte.

probleemstelling

De uitdaging van de vakbond is te vernieuwen terwijl de inkomsten niet omhooggaan. Daarom combineert de vakbond kostenbesparende maatregelen met organisatievernieuwing. Een van de organisatie vernieuwende programma’s was “activiteitgericht werken”. Onder dit programma vielen diverse projecten: centralisatie secretariaat, digitaal samenwerken met Office 365, overgang naar flexibele werkplekken en introductie van activiteitgericht werken voor medewerkers en management.
Dit waren voor de vakbond te veel projecten om rechtstreeks vanuit het bestuur aan te sturen. Daarom vroeg de vakbond aan work21 het programma “activiteit gericht werken” aan te sturen en invulling te geven aan de projecten om activiteitgericht werken in de organisatie te realiseren.

conclusie

De vakbond heeft een grote sprong gemaakt naar een moderne manier van werken: mensen zijn digivaardiger, kunnen makkelijker informatie uitwisselen middels het digitale platform en kunnen zich goed redden in een flexibel kantoor. Hiermee is met het programma “activiteitgericht werken” een basis gelegd binnen de vakbond om straks ook buiten de vakbond digitaal te gaan samenwerken in het netwerk van bedrijven en vakbondsleden. En zo heeft het programma activiteitgericht werken een bijdrage geleverd aan de vakbond nieuwe stijl.

Gerelateerde blogposts

Ons persoonlijk leren kennen of volgen? work21 heeft op dit moment dertien vaste medewerkers.
Wij werken regelmatig samen met partners wanneer wij je op deze manier beter van dienst kunnen zijn. Maak kennis met ons team, lees ons blog, of volg ons op LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram.
Maak je liever persoonlijk kennis? Koffie, thee of water met ons drinken kan natuurlijk ook!

organisaties waar wij voor werken

adoptie van nieuwe technologie
begeleiding naar slim werken en organiseren
adoptie van Microsoft producten
programmamanagement Office365
begeleiding naar slim werken en organiseren
adoptie van Office365
slim samenwerken met digitale middelen
transitie naar de digitale rechtspraak
slim samenwerken met digitale middelen
programma opzet en uitvoering digituinen