augmented professional

onze visie op augmented professional

binnen work21 ook wel bekend als “de kracht van mensen”

waarom?
De omgeving waarin u opereert verandert steeds sneller. Wij merken dat traditionele processen, standaard antwoorden of langdurige contracten niet meer volstaan om adequaat in te spelen op de afzetmarkt, individuele klantwensen of opkomende concurrenten. De flexibele factor in deze is de mens. De mens is altijd al goed in staat geweest om een situatie in te schatten en zich aan te passen aan de situatie die zich voordoet. Als u een tijger in het bos ziet, grijpt u dan naar het handboek Noodsituaties Bij Wilde Dieren, of maakt u dat u wegkomt?
Deze noodzakelijke flexibiliteit heeft ook een gevolg voor uw organisatie. Het kapitaal van uw organisatie wordt steeds meer verlegd naar machines en artificial intelligence. U herziet de functie van uw mensen. Wat voegt waarde toe, waarin zijn uw mensen daadwerkelijk uniek?
Daarnaast zien wij dat klanttevredenheid steeds sterker afhankelijk is van de prestaties van uw medewerker. En laat zijn of haar performance nu eens een direct gevolg zijn van zijn of haar gedrag. Hoog tijd om eens goed te kijken naar uw kapitaalgoed van de toekomst: het gedrag van uw medewerker!

wat betekent het?
Als klanttevredenheid afhankelijk is van het gedrag van de medewerker, dan willen we deze medewerker ook maximaal ondersteunen, liefst op alle onderdelen die ook echt impact op hebben. Dit leidt tot de term Augmented Professional. Een professionele medewerker die extra geholpen wordt in het vervullen van zijn of haar werk. Augmented staat voor “verbeterd of verrijkt”.
Boston Consulting stelt in haar 6 simple rules dat drie factoren van belang zijn voor het gedrag van uw medewerker. Ten eerste zijn daar de doelen van uw organisatie, maar in het bijzonder de interpretatie van die doelen door uw medewerker (liggen ze in lijn?).
Bekijk ook onze visie op leiderschap en DOS
Ten tweede zijn daar de middelen die de medewerker tot zijn of haar beschikking heeft (dat lijkt al op augmented) maar als derde zien we ook de beperkingen die de medewerker tegenkomt.
Werken aan de Augmented Professional betekent dus tegelijkertijd werken aan heldere doelen van de medewerker, die in lijn moeten liggen met de organisatiedoelen, en het verruimen van de mogelijkheden danwel het wegnemen van barrières. Die laatste twee vormen de basis onder onze visie op de augmented professional: het verrijken van de mogelijkheden van professionals. Volgens ons moeten we de komende tijd uw professionals die toegevoegde waarde bieden aan het klantproces maximaal ondersteunen in deze taak!

Bij het verruimen van de mogelijkheden doen we een fors beroep op nieuwe technologieën. Denk dan aan software om digitaal en virtueel samen te werken, een social intranet, mobiele devices, een geïntegreerd CRM (uiteraard op die mobiele devices), ruime communicatiemiddelen die ook contact met de buitenwereld toestaan (Skypet u wel eens met een klant?). We zien hier duidelijk een wisselwerking: onze augmented professional verwacht een ruime toolset om te kunnen werken en laat zich tegelijkertijd ook inspireren door nieuwe mogelijkheden. Nieuwe competenties zoals het vermogen tot samenwerken buiten de organisatie, zelforganisatie en het aanleren van nieuwe technologie zijn voor onze professional niet meer vreemd. Voor meer informatie over het kunnen toepassen van technologie in het dagelijks werk verwijzen wij naar onze visie op de Adoptie van Technologie.
Bij het wegnemen van barrières gaat het meer om de bevoegdheid tot het zelf organiseren van teams, het aanpassen van procedures zodat ze beter aansluiten bij de werkelijkheid en het ontwikkelen van een cultuur die gebaseerd is op vertrouwen en veiligheid.
Bekijk ook ons model van de Digital Workspace

Een cultuur die het maken van fouten als vanzelfsprekend ziet en niet teruggrijpt op een afrekenmechanisme. Het is de augmented professional die hier de leiding neemt en de organisatie binnen de kaders naar zijn of haar hand kan zetten. Maar het kan nog beter: waarom staan de piketpaaltjes van de organisatie waar ze nu staan. Dat is gebaseerd op historische ervaringen. Maar historie zegt niet zoveel meer over de toekomst. We zoeken naar een flexibele en wendbare organisatie waarbij het aangemoedigd wordt om structureel (ja, dat wel) de piketpaaltjes te verplaatsen omdat de omgeving (klant en concurrent) er om vraagt. Deze organisatievorm noemen we de liquid organisation.
Bekijk ook onze visie op de Liquid Organisation

kortom, onze visie:
de augmented professional kan zelfstandig tools gebruiken en zichzelf met een team organiseren. Zijn organisatie geeft hem daar alle ruimte toe. Op deze manier is onze professional in staat om betere beslissingen te nemen in het dagelijkse werk. De veranderende omgeving is geen bedreiging, maar het gedrag van onze professional is erop gericht om er juist mee om te gaan. En dit gedrag bepaalt zijn individuele performance, richting een klant die steeds meer van ons verwacht!

wat is er anders?
Onze visie op de augmented professional houdt juist rekening met verandering, complexiteit, nieuwe technologie en het ontwikkelen van de kracht van mensen. Het gebruikt juist die elementen die bij een traditionele organisatie als bedreigend worden gezien. En een groep van augmented professionals doen het heel erg goed in een liquid organisation!
ontwikkeling
Het gaat verder. De grenzen tussen uw klant en uw organisatie, tussen uw organisatie en andere organisaties gaat vervagen. De grens tussen een individu en uw organisatie is al aan het vervagen. In de tijd dat een medewerker zich in uw organisatie bevindt is hij onderdeel van een heel netwerk. Hoe beter u hem of haar helpt in het toevoegen van waarde (voor uw organisatie en ook voor zichzelf) hoe hoger de performance. Het verbinden van augmented professionals verhoogt het synergetisch effect alleen maar.
Combineer dit met de komst van Artfificial Intelligence. De bronnen voor de augmented professional worden nu autonoom slimmer. De snelheid van handelen gaat verder omhoog. Langdurige zoektochten naar informatie en experts worden nu ineens proactief gesuggereerd (wist je dat jouw collega ook zoiets bij deze klant heeft gedaan? Click to Connect).
De augmented professional zullen we nu niet alleen meer vinden bij kennisintensieve organisaties maar ook bij de uitvoerende beroepen. Steeds meer beslissingbevoegdheid aan de buitenkant van de organisatie. Steeds meer diensten op maat, geleverd in het nu en niet op aanvraag. De augmented professional ziet dit als een ultieme invulling van zijn talent en zijn passie. Werken omdat je er trots op bent. Dat maakt samenwerken slim en leuk!