de digitale transformatie

onze visie op de digitale transformatie

waarom?
In de ICT staan we nu op het keerpunt. ICT heeft de afgelopen decennia onze bestaande bedrijfsstructuren en processen gesteund en geoptimaliseerd. Nu zie je dat de bedrijfsstructuren en processen drastisch gaan veranderen. ICT heeft de manier waarop we ons als burger gedragen ten opzichte van de overheid en ten opzichte van de markt de afgelopen 15 jaar al enorm veranderd. De manier waarop men kennis vergaart, producten en diensten afneemt, het internet heeft daar een onmisbare plaats in gekregen. Hierdoor zijn ook de markten van bedrijven veranderd. Markten zijn sneller, meer diffuus en transparanter. Dit is al realiteit in de markt, maar aan de binnenkant van bestaande organisaties is de afgelopen 30 jaar nog weinig veranderd. Voor organisaties is het meer dan ooit belangrijk om te kijken wat er intern moet veranderen om in de snel veranderende omgeving mee te kunnen blijven spelen. Versnelling en verbetering met behulp van digitalisering in de bedrijfsvoering is daarin onontbeerlijk. Als work21 zien we de digitale transformatie dan ook veel meer als een integrale transformatie van je organisatie, waarin mens, organisatie en technologie hand in hand met elkaar veranderen. Anders bereik je niet de doelstelling sneller en beter te kunnen reageren op de snel veranderende omgeving waarin we nu leven.

wat is er anders?
Door de digitalisering zullen de werkzaamheden van medewerkers veranderen. Routine matig werk wordt geautomatiseerd.  En medewerkers houden zich meer bezig met de uitzonderingen. Voor die uitzonderingen moet meer creativiteit worden ingezet. En moet er vaak meer en sneller worden samengewerkt om tot oplossingen te komen. Hierbij zijn samenwerk vaardigheden en digitale vaardigheden van medewerkers een must. Daarnaast is het verwerken van informatie een belangrijke vaardigheid in de digitale en snel veranderende organisatie. En tot slot behoeft dit een andere wijze van aansturing, waarin verantwoordelijkheden meer onderin de organisatie komen te liggen en er minder afhankelijkheid (lees tijdsverlies) ontstaat van de manager. Kortom, een digitale transformatie  vergt een behoorlijk verandertraject in je organisatie. Het is veel meer dan alleen het digitaliseren van je werkprocessen.

visie/ontwikkeling
In de digitale transformatie dient dus naast ICT investeringen ook geïnvesteerd te worden in de medewerkers op de volgende aspecten:

  • Wijze van aansturing, zodat de medewerker meer vrijheid en verantwoordelijkheid in handelen heeft en flexibeler kan zijn
  • Ontwikkeling digitale vaardigheden, opdat de medewerker goed kan omgaan met alle nieuwe digitale systemen en de informatie die ze genereren op de juiste manier inzet voor zijn werk.
  • Persoonlijk leiderschap, zodat de medewerker kan omgaan met alle verschillende zaken die op hem/haar af komen.
  • Verandering van waarden & gedrag zodat samenwerken in verschillende teams soepel verloopt en optimaal bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen anno 21ste eeuw. Denk bijvoorbeeld aan transparantie/kennisdeling, eigen profilering, feedback vaardigheden, management drive.

De kunst is volgens work21 om per organisatie te kijken welk bedrijfsdoelstellingen moeten worden ondersteund met de digitale transformatie. En daarna met behulp van onze Digital Workplace vragenlijst te kijken op welke gebieden van mens, organisatie en technologie wat moet veranderen om zo tot een integraal stappenplan te komen voor de digitale transformatie.