leiderschap in de 21e eeuw

onze visie op Leiderschap in de 21e eeuw

Leiderschap gaat vooral over wie jij bent als leider. Dit gaat over (persoonlijk) leiderschap. Hiervoor is zelfkennis nodig en inzichten in wie jij bent als leider en wat je belangrijk vindt (welke waarden leef je). Het gaat over voorbeeldgedrag, dat wat je roept ook terug te zien is in jouw gedrag. Dat je hier ook kwetsbaar in durft te zijn, want als leider ben je ook geen schaap op 5 poten. Dat je samenwerkt met mensen om samen succesvol te zijn en dat je hierbij gebruik maakt van de kracht en talenten van elkaar. Dat je daar ruimte voor geeft en verantwoordelijkheid voor de dingen die je zelf doet en hebt afgesproken. Het gaat ook over keuzes maken, ergens voor durven staan en daar je ook hard voor maken, en als het niet meer past afscheid nemen en daar eerlijk over zijn naar jezelf en je omgeving. Het gaat over verbinding met je jezelf, je visie, je waarden en je omgeving. Maar het gaat ook over hoe je bezig met je je vak (vakmanschap), de manier waarop je je werk organiseert en het voorbeeldgedrag dat je laat zien. ..