liquid organisations

onze visie op liquid organisations


waarom?

Een grote uitdaging voor iedere organisatie in de huidige wereld, is hoe om te gaan met de snel toenemende complexiteit. De aanleidingen voor de explosieve toename van complexiteit in onze samenleving zijn o.a. de digitale globalisering en nieuwe technologische innovaties. De concurrentie kan vandaag de dag uit alle hoeken van de wereld komen, nieuwe technologieën kunnen er voor zorgen dat bestaande bedrijven geen rol meer spelen, innovatie is belangrijker dan ooit.

wat is er anders?
Om als organisatie een belangrijke rol te blijven spelen in de huidige economie is aanpassingsvermogen het grootste goed. Kunnen luisteren naar de samenleving, snel reageren op veranderingen in de markt door met de juiste producten en diensten te komen, op de juiste manier kunnen reageren op veranderende sentimenten over de reputatie van de organisatie, nieuwe inzichten ontwikkelen om de toekomst te kunnen voorspellen en hier snel op te kunnen inspelen.

Het gaat tegenwoordig niet meer om het aanpassen van één onderdeel van de organisatie, maar om vele organisatie veranderingen op hetzelfde moment. Businessmodellen moeten worden aangepast, de digitale aanwezigheid van het bedrijf op Internet moet beter, de interne verandersnelheid moet omhoog, de besturing van de organisatie moet strakker, de creativiteit zal moeten toenemen, de voorspelbaarheid richting de stakeholders moet toenemen, het leiderschap moet veranderen. Vaak worden al deze veranderingen die liefst tegelijkertijd plaatsvinden samengevat als de Digital Transformation. Wat ons betreft een containerbegrip en zeer risicovol voor organisaties omdat alles tegelijkertijd in beweging wordt gebracht en daardoor de organisatie onbestuurbaar kan worden.

wat betekent het?
Dat we organisaties moeten aanpassen zodat ze in staat zijn zich aan te passen aan de snel veranderende omstandigheden is helder. Wij noemen de gewenste vorm van organiseren de Liquid Organisation. Liquid Organisations zijn vloeibaar en bewegen gemakkelijk mee wanneer zich nieuwe nieuwe relevante situaties aandienen. Liquid Organisations zijn niet hard en bonkig , maar juist (klant)vriendelijk, organisch en heel menselijk. Liquid Organisations hebben een maatschappelijke betekenis waar haar medewerkers zich graag voor inzetten.

visie/ontwikkeling
De vraag is waar je moet beginnen om een Liquid Organisation te worden?

Alle management theorieën zijn er altijd op gericht geweest om in control te zijn over de medewerker. De medewerker werd gezien als de grootste risicofactor in de (industriële)bedrijfsprocessen. De Liquid Organisation maakt hier een belangrijke mindshift. Mensen zijn in de Liquid Organisation geen risicofactor meer, maar juist de meest belangrijke succesfactor voor een moderne organisatie: The Liquid Organisation.

Juist mensen aan de randen van de organisatie hebben te maken met de hectiek in de samenleving. Aan de organisatieranden zijn de grootste veranderingen te vinden. Aan de randen zullen ook de meeste beslissingen genomen moeten worden zodat snel gehandeld kan worden. Binnen een Liquid Organisation liggen aan de randen van de organisatie de verantwoordelijkheden en besluitvorming.

Dat klinkt eenvoudig, maar vraagt veel van een organisatie, juist omdat het niet alleen door IT, business of HR kan worden gerealiseerd, maar om een samenspel vraagt. We horen dan ook geregeld van klanten: waar beginnen we en wat wordt de stip op de horizon?

Werk is steeds minder vaak een fysieke plek. Dat stelt allerlei eisen aan hoe je zaken organiseert, aan leiderschap, cultuur, afspraken en ondersteunende IT.  Dat geheel van mens, organisatie en technologie wordt nu in de markt een ‘digital workspace’ genoemd. Organisaties die dit concept omarmen streven naar een omgeving waar medewerkers (samen)werken, innoveren en meer, betere en zelfstandige beslissingen nemen: Liquid.

Een van de belangrijke eigenschappen van een Liquid Organisation is haar aanpassingsvermogen. Aanpassen betekent dat je kan luisteren, je mening vormen, de juiste beslissing neemt en tot de juiste acties kunt overgaan. Dit zijn eigenschappen waar traditionele organisaties nooit voor zijn ontworpen. Wanneer je deze eigenschappen plat slaat dan gaat het over meer goede beslissingen en acties per seconde kunnen uitvoeren. Het gevolg van deze conclusie is dat traditionele beslislijnen snel overbelast zouden worden en daardoor het organisatorische systeem langzaam in elkaar zal storten. We moeten dus opzoek naar andere vormen van organiseren zodat organisaties sneller kunnen beslissen en sneller tot de juiste acties komen.