virtual teams

onze visie op virtual teams

 

waarom?
Werk is steeds minder vaak een fysieke plek. Dat stelt allerlei eisen aan hoe je zaken organiseert, aan leiderschap, cultuur, afspraken en ondersteunende IT.  Dat geheel van mens, organisatie en technologie wordt nu in de markt een ‘digital workspace’ genoemd. Organisaties die dit concept omarmen streven naar een omgeving waar medewerkers (samen)werken, innoveren en meer, betere en zelfstandige beslissingen nemen.

Samenwerken gaat over organisatiegrenzen heen, steeds vaker draait het niet meer om een organisatie, maar de experts en hun unieke kennis en eigenschappen.

wat betekent het?
Een virtual team kan omschreven worden als een groep mensen die onafhankelijk van elkaar (in termen van tijd, afstand en organisaties) werken aan een gemeenschappelijk doel. Een virtueel team bestaat uit interne en/of externe experts ondersteund en verbonden door een slimme (digitale) omgeving.

Verbondenheid bereik je niet alleen via een platform, maar hebben ook de basis nodig van vertrouwen en samenwerken om een succesvol virtual team te kunnen zijn.

wat is er anders?
work21 ziet virtuele teams als noodzakelijk onderdeel van deze tijd.

Samenwerking buiten de bekende paden: door virtueel te werken ga je sneller mogelijkheden zien om ook meer afdeling- of organisatie overstijgend samen te gaan werken. Je bent minder gebonden aan tijd en plaats.

visie/ontwikkeling
Een goed voorbeeld van samenwerken in virtuele teams zijn jazzmuzikanten. Ze kennen de basis en regels van jazz, waardoor je over de hele wereld jazzmuzikanten (experts) bij elkaar kan zetten en ze kunnen muziek maken. Een leuk detail is, dat tegenwoordig in de hele muziekwereld door de drukke programma’s men niet meer bij elkaar komt voor het opnemen van een single.

Omdat de barrières van afstand en tijd worden verlaagd, heb je als virtual team de mogelijkheid om  experts over de hele wereld aan je team toe te voegen. Hierdoor zullen functies meer vervagen en kennis en ervaring meer een voorwaarde worden om als expert te worden toegevoegd. Hierdoor ontstaan slimme team en hebben projecten een kortere doorlooptijd.